Servis vydavateľstva

Students publisher

Vydavateľstvo Book & Book zabezpečuje komplexne tieto služby:

  1. zostavovanie zborníkov (z akejkoľvek oblasti vedy), monografií, vedeckých štúdií, dizertačných a habilitačných prác – jazykovú a štylistickú úpravu textu, usmerňovanie z hľadiska pravidiel a noriem vedeckej publikačnej činnosti – ISO 690 a pod., a záverečné korektúry;

  2. tvorbu, výber a úpravu ilustračných materiálov, prípadne vybraných vizuálov, grafickú úpravu, zalomenie, elektronickú úpravu, napálenie na CD (elektronický zborník, elektronická monografia), zabezpečenie tlače;

  3. vedecké prezentácie – ich jazykovú, štylistickú a formálnu úpravu v PowerPointe na základe vedeckých štúdií, monografií, dizertačných a habilitačných a iných prác;

  4. poskytuje poradenstvo v oblasti vedeckej prezentácie pre uchádzačov doktorandského a iného štúdia, konkurzu na vedecký post a pod.;

  5. tvorbu scenárov video dokumentov pre vedecké, inštruktážne a vzdelávacie účely.

Ak máte záujem o niektorú z ponúkaných služieb napíšte do mailu Vaše požiadavky a v komunikácii nájdeme spoločné východisko.

Ďakujeme za váš záujem