Publikácie

Okrem mnohých publikácií vydaných vydavateľstvom Book & Book od roku 1991, uvádzame tie, ktoré sme pripravili a vydali pre Katedru marketingovej komunikácie, Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2009 až 2011.


Obsah celej publikácie Vám ponúkame k nazretiu (po kliknutí na obrázok).

Reklama09 MKaM09 Reklama 10 MKaM 10 Reklama 11 Jazyk a styl reklamy2
Reklamny text