Jazykové a štylistické korektúry

20130212_182354

 

Predmetom edičnej činnosti vydavateľstva Book & Book sú korektúry a jazyková úprava textov, grafická úprava, ako aj vydávanie neperiodických publikácií ako sú: vysokoškolské učebnice, skriptá, monografie vedecké a odborné, zborníky, odborné knižné publikácie, príručky, brožúry, informačné a propagačné materiály.

    • Do tlače pripravíme aj komerčnú (firemnú), odbornú literatúru z rôznych technických a humanitných oblastí.

    • Vytvorenie jednoduchej webovej stránky s umiestnením publikácie, resp. umiestníme publikáciu na Vašu webovú stránku.

    • Zaoberáme sa tvorbou vzdelávacích video dokumentov, pre ktoré pripravíme scenáre.

Korektúry a jazykovú úpravu textov vykonávame aj bez vzťahu k následnému vytvoreniu či vytlačeniu publikácie.

Cena jazykovej, štylistickej a grafickej úpravy sa stanovuje v závislosti od počtu strán, resp. autorských hárkov.
Cena za tvorbu scenárov k video dokumentom sa stanoví individuálne.

Za kvalitu zostavenia, výberu, štylistiku a normatívnu úpravu obsahu, ako aj za grafickú úpravu, tlač, tvorbu ilustrácií, ako aj tvorbu scenárov video dokumentov zodpovedajú:

 • Mgr. Eva Vopálenská, PhD. vedecký pracovník. Katedra marketingovej komunikácie. Filozofická fakulta. Univerzita Komenského;
 • Iva Kerná. publicistka, novinárka, spisovateľka;
 • Mgr. Rudolf Hozák, riaditeľ vydavateľstva Book & Book.